Primar

Treapta primară cuprinde clasele I-IV, fiecare clasă compusă din maxim 16 copii.

Întregul demers didactic a fost conceput și realizat cu un profesionalism autentic. Liceul ”ELITEX” va susține nevoile individuale ale școlarilor, va dezvolta fiecare copil luând în calcul potențialul lui și va crea un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligențelor multiple, a creativității și a realizării de sine. Se vor aplica diferențiat principiile de lucru, acestea urmărind să susțină aptitudinile individuale și să întărească fundamentul unei vieți sociale morale și dezvoltarea unor relații naturale, armonioase între indivizi și grupuri.

Educația în Liceul ”ELITEX” va îmbogăți și respecta sistemul educațional curent. Prin curriculum cu programe, plan cadru, metode moderne de predare și de învățare, prin practicile sale specifice, școala se va identifica printr- o ofertă educațională specializată și diferențiată. Lecțiile se vor desfășura conform curriculum-ului național elaborat de Ministerul Educației, completat printr-un program intensiv de învățare a limbilor străine(engleză/franceză), suplimentate cu cercuri și cluburi de artă.

 

 

elitex.md: admin.
Top